Alex Järvi – Blackout Lyrics

Jag har tagit hundra kjolskott på alla fester
Bara gjorde sånt man ångrar efter
Jag var back-up-gone
Och jag gick för långt
Hon vångrar sig nu

Jag far jag vad jag känner
Brukar far jag förut
Tänk hur vindarna vänder
För vi är såna på damen
Tog ett tag att körda
Hon vångrar sig nu

Jag far jag vad jag känner
Jag har tagit hundra kjolskott på alla fester
Bara gjorde sånt man ångrar efter
Jag var back-up-gone

Och jag gick för långt
Jag därifrån
att jag kände om
Med händer
Jag var back-up-gone
Och jag gick för långt

Jag gjorde för oss
Hon gjorde för drama
Jag är den jag är
Finns att förklara
För vi är såna på damen

Tog ett tag att körda
Jag själv
Utan någon jag vill vara
Jag har tagit hundra kjolskott på alla fester
Bara gjorde sånt man ångrar efter

Jag var back-up-gone
Och jag gick för långt
Jag därifrån
att jag kände om
Med händer
Jag var back-up-gone

Och jag gick för långt
För att henne
För att henne