Baiuca – PAEQB Lyrics

Por amar i querer ben
me quieren quitar la vida
Nin amar nin querer ben
nin tela vida perdida.

Por amar i querer ben
me quieren quitar la vida
Nin amar nin querer ben
nin tela vida perdida.

Quen me dera de tener
la gargantita de un gallo
i la de un clarinete
barrio.

Quen me dera de tener
la gargantita de un gallo
i la de un clarinete
barrio.