Bdict – Do or Die (Cash Flow) Lyrics

Do or die, bago makalagpas alam kung marami yung kapalit
Lungkat di sky, pindam mo ang pinuunyang ako ang pinapatawit
Naka-multiply, ang bawat gilas kayang malabon lumagapaksasahin

No time to cry, inasunta ang mga bagay na gusto kong makamit
Do or die, bago makalagpas alam kung marami yung kapalit
Lungkat di sky, pindam mo ang pinuunyang ako ang pinapatawit

Naka-multiply, ang bawat gilas kayang malabon lumagapaksasahin
No time to cry, inasunta ang mga bagay na gusto kong makamit
Do or die, gang
Do or die, rapstar
Do or die, gang
Do or die

Dito mundo, ano ang sayo ay mo nakunin
alunin, nalunin
Naparang kapitan ang kabano kapa baka
Di magawa

Yeah, yeah
nakalatag na plano studio
Ganon paan kong isunod, yun di napapanood

Malabo na ang mahilang ako ay na
na kung di na muli magaalala
Yeah, yeah
Do or die

Bago alam kong marami yung kapaledo katu-sky
mo ang pinuunyang ako, ang pinapatawid na kamultiply
bawat hilos sahil
No time to cry, inasunta ang mga bagay na gusto kong makamit

Do or die, gang
Do or die, gang
Do or die
Do or die

Mataas na ang patuloy na inasinta
mo gusto na umimita
Binaligtad kulay yung mo ngiti mata
Di hinayaan di madama, kasi alam yung balik na halaga

na maging na nang kukuha
Inaabangan walang tapong ang una
na ang tinatapatan, umangat na dahilan
Hindi na para pero nakahanda akong magkasubukan

Do or die
Bago alam marami yung look sky
Tignan mo ang pinuunyang ako, ang pinapatawid, nakamultiply
bawat hilos sahil
No time to cry, inasunta ang mga bagay na gusto kong makamit

Do or die, gang
Do or die, gang
Do or die, gang
Do or die
Rapstar