Benjie – Bli En Annen Lyrics

Enda en dag i oktober
Jeg har en angst som aldri får sove, jeg så det komme
Vi skulle prate om lørdagen, du var for segn
Du løp og sa ting var greit, og så feil

Så feil jeg kan ta deg
Jeg trenger ikke høre om deg lenger
Hvem du og dine problemer
Si det så rart
jeg eller for jeg ikke lenger
jeg ikke trenger mer

Si det så rart
jeg en annen
Enda som for stille
du bare sa det du ville
det til
det at du liver har aldri noe særlig

du vet da tog ferdig for alt
det ikke så farlig
det ikke så farlig
ikke klarte ut grunnen
det ikke så farlig
ikke klarte holde ut helt i sluttet

Jeg trenger ikke høre om deg lenger
Hvem du og dine problemer
Si det så rart
jeg eller for jeg ikke lenger
jeg ikke trenger mer

Si det så rart
jeg en annen