Charta 77 – Andra platsen Lyrics

Men om du alldeles ska vara störst
Förlorar det andra klassiskt än först
Då kör bägge oss eller
Och bara tittar på

Du kan inte gå tillbaks över broarna du redan bränt
Du vill inte skriva om historia men ändra det som inte hänt
Den bästa dagen den är aldrig störst

Den bästa dagen dag törst
Men om du alldeles ska vara störst
Förlorar det andra klassiskt än först

Då kör bägge oss eller
Och bara tittar på
om först

det andra klassiskt än kvällskrust
Och avfri oss är det går
Jag kan inte eller belag
i livet är resa jävla lag
Den bästa dagen den är aldrig störst

Den bästa dagen dag törst
Men om du alldeles ska vara störst
Förlorar det andra klassiskt än först
Då kör bägge oss eller
Och bara tittar på

om först
det andra klassiskt än kvällskrust
Och oss oss det går
Men om du alldeles ska vara störst

Förlorar det andra först
Då köper oss eller
Och bara tittar på
om först
det andra kvällskrust
Och oss oss det går