Hjerteslag – Ond Sirkel Lyrics

Du kan ta spillerutomatene på senteret
For å kunne kjøpe noen nye fete skog
Klasse noen bitar i små gram
En ny valuta som kan holde deg i sjak

Leker på omgjen selv med hver du er
Du får noen ny smykker rundt hver hånd
Så har du fått hjelp person

er noen han
er noen han

deg noen nye på hjelp
kan i sko
Når du kommer ut har du mye større risiko
Flytta mye større å ta du tok

Men du i den baklommen
du kommer medalje
Så har du fått hjelp person
skal du aldri, bli stor

er noen han
er noen han

deg noen nye på hjelp
kan i sko
Du har momma i oppdragingsmotel
som kan forsvare din eksistens
Vi noen blinde unger i labell
du noen ut?

er noen han
er noen han
deg noen nye på hjelp
kan i sko
i feil, i med menneske

er å bryte feil
deg noen nye på hjelp
kan i sko