iluna – minsan lang Lyrics

Ang gusto lang sabihin ay
Minsan lang puso ko’y
Napag-ibig sa tulad mo.
Minsan lang puso ko’y
Napag-ibig sa buhay na to.
Minsan lang, Minsan lang,

Minsan lang, Minsan lang.
Mabilis ang panahon ngayon.
Pagkasama ka masyado,
Ako’ng masaya.
Nalilingtan ang oras ay lumilipas na.
Sa pagsikat ng araw,

Buwi na.
Minsan lang puso ko’y
Napag-ibig sa tulad mo.
Minsan lang puso ko’y
Napag-ibig sa buhay na to.
Minsan lang, Minsan lang,

Minsan lang, Minsan lang.
Minsan lang, Minsan lang,
Minsan lang, Minsan lang naman.
Pagkasama ka masyado,
Ako’ng masaya.
Nalilingtan ang oras ay lumilipas na.
Sa pagsikat ng araw,
Buwi na.