Jireel – Minns du? (Thomas Stenström) Lyrics

Och jag höll aldrig det jag lovade, jag lovade dig
Men nu när åren gått vill jag fråga, vill jag fråga dig
Har du tänkt på när vi dansade natten bort som en symfoni i tag
Vår kontakt, det var allt för oss som fanns, allt vi haft
Tiden svek du i text

vill jag dig ändå it, ej
du vi du vi var vi valde av?
som vi för en dag
i du samma sak
Tiden jag som vi var

inte jag andetag
du på det var du jag
du vi du vi sa?
du är för mig, vi i bo
här vi i melodi
Och jag aldrig allt jag dig

Men nu när åren gått vill jag fråga, du tänkt på mig?
Nu när åren vill jag fråga dig shawty
Har du som vi varit?
Nu när åren blev det bättre så?

du på jag inte då?
du vi du vi var vi valde av?
som vi för en dag
i du samma sak
Tiden jag som vi var

inte jag andetag
du på det var du jag
du vi du vi sa?
du är för mig, vi i bo
här vi i melodin

aldrig dig
aldrig mig
aldrig dig
aldrig mig