Kenny – POLAROID Lyrics

For hun har hodet mitt i fanget,
la meg ligge til jeg landet alt for høyt opp til jeg faller.

Var det en som skulle andre penke finger mot hverandre,
var det slutt det her det kalles?

Og jeg vet at det her minner noe vi har i polarhjul
Og jeg vet at aldri det det vi

jeg
jeg forstår

jeg se
gav deg hjertet mitt til alt i utdannet
jeg se
gav deg hjertet mitt da jeg var redd

Og jeg vet at det her minner noe vi har i polarhjul
Og jeg vet at aldri det det vi
jeg

jeg forstår
jeg
jeg forstår