raven – LML Lyrics

Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin
Ikaw ang aking panalamin, na matagal ko nang inihintay
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin
Di na babalik sa dati, ayun’to lamang masasabit

Yeah, yeah, hundi-hundi nun nagpapakilala
Ang mga bagong kulay sa mga mata
Dati-dati hindi naniniwala, biglang nagbago

Ika’y nakapunta sa aking mundo, na hindi ko magkakagandong
Umising ang aking mga ang na hinahanap ko
ko malanta, ka, huwag ka lamang mawala
Ikaw ang masusulatan ang kang sa nutapahina

Ako’y sayyardina, tiyayang pa
Ikaw ang sita
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin
Ikaw ang aking panalamin, na matagal ko nang inihintay
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin

nababalik sa dati, hindi ko lamang masasabi na
life
kayo hanahip nito?
Niti palamuti, di na makatiis

Alam puso para kinibay
Kita wala nang mahihingi sa mga bituin
Dahil nandito na ang aking giting
At, pa

nagtatangin maganda sa aking mata
Ikaw ang diyasa at wala nang iba pa
Ang datingin grabe talaga, diba
ko na wala hanapin pa

Ikaw ang mamahalitsin
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin
Ikaw ang aking panalamin, na matagal ko nang inihintay
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin
Di na babalik sa dati, iyan ang masasabi na
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin

Ikaw ang aking panalamin, na matagal ko nang inihintay
Nung dumating ka sakin, ako’y wala nang hanapin
Di na babalik sa dati, iyan ang masasabi na

life
ipnida
life
ipnida

life
ipnida
life
ipnida