Ringnes-Ronny – FREAKY Lyrics

Jag vet att du har en möjlighet.
En grej som inte alla andra vet gör mig, baby, den gör mig så het.
Så het, så het, så het.
Jag har hört att när du dricker gör du många kinky grejer.

Och att du varit i en trädkant med två andra tjejer.
hon het.
Jag har hört att du så freaky.
Och alla tror att du snäll.

du så freaky.
du mig en kväll?
Jag har hört att ingen riktigt vet hur du är.

Vad du gör när inga som du där.
säg mig, du så här?
Så här, så här, så här.
har hört att när du dricker gör du många kinky grejer.
Och att du varit i en trädkant med två andra tjejer.

het.
Jag har hört att du så freaky.
Och alla tror att du snäll.
du så freaky.
du mig en kväll?