Sandwich – Morena Lyrics

Habang kung ay mahal kita
Ang tiyaman ng iyong laging
Kailan kong tayo mahingi
May nakong sasamahin

Sa puso ko at damdamin
Pinakamagandang kulay sa palag ng tuba
Ang likas mong pintag
Buong mundo’y hinahanap

Di na kailangang timtahin
Di na kailangang ibindahan
Tunay na mahali ka
Habang kung ay mahal kita
Ang tiyaman ng iyong laging

Kailan kong tayo mahingi
May nakong sasamahin
Sa puso ko at damdamin
Pinakamagandang kulay sa palag ng tuba

Morena
Morena
Morena
Morena
Morena

Ang kutis mong ginto
ng tingin
ng kumikisla
Ako’y napapanalangin

na mong ipagbalik
na mong ipagbalik
na huwag
na huwag

man niwala sa hindi
Tunay na mahali ka
Habang mahal kita

Ang tiyaman ng iyong laging
Kailan kong tayo mahingi
May nakong sasamahin
Sa puso ko at damdamin
Pinakamagandang kulay sa palag ng tuba

Morena
Morena
Morena
Morena
Morena
Morena
Morena
Morena