Sigrun Loe Sparboe – Vi e fler Lyrics

Når morgenen kommer før du er utvilt
Når flaksen er så skjevt fordelt at det er lettere å gi opp
Når du går omkring og føler deg avslørt
Og sannheten er tilslørt og du er dum og tom og tung

Vit at vi er fler, vit at tiden kommer
Vit at det dag
Og går det det annet
Som du handen
La tiden gjøre sitt

Når det det skulle
Når går og du kommer halsenes bak
Når du og er så på
Og du etter men piler mot deg selv
Vit at vi er fler, vit at tiden kommer
Vit at det dag

Og går det det annet
Som du handen
kompa, ser
ha
så vi bedre
forstår, men klarer ta

Vit at vi er fler, vit at tiden kommer
Vit at det dag
Vit at vi er fler, vit at tiden kommer
Vit at det dag

Og går det det annet
Som du handen
La tiden gjøre sitt