Sondrey – Stupet Lyrics

Det er så vondt
Det er så vondt å se at det faller

Jeg kømmer om
For hjertet er tomt og du bare synker
Sjålesvikt av det

Og nå er det
Sjålesvikt av det
Og nå er du på kne
På kanten igjen

Hvis du hopper ut for stupe
det det igjen
for stupe
det igjen
For om tankene takk

vær
Og er lang
nær

for stupe
det igjen
Og mørke
ble større
Og nå du det har forlatt
For det er ikke svart
Jeg at det er en krigen det

du vil opp
Men er her
Klar for å kjempe
Sjålesvikt av det
Og nå er du på kne

På kanten igjen
Hvis du hopper ut for stupe
det det igjen
for stupe
det igjen

For om tankene takk
vær
Og er lang
nær
for stupe
det igjen

Hvis du hopper ut så hopper også
sammen
Hvis du hopper ut så hopper også
sammen
Hvis du hopper ut så hopper også
sammen

for stupe
det det igjen
for stupe
det igjen
For om tankene takk
all vær

Og er lang
Så er ut for stupe
det igjen