Soppgirobygget – STAG Lyrics

Vi lager brokk, tar dame hjem fra byen og da vet du hva som skjer
Jeg sliker ikke dås og setter på den når hun ter
Jeg tar det jeg vil ha og ser det aldri mer igjen
Gutta gi peng

Vi lager brokk, tar dame hjem fra byen og da vet du hva som skjer
Jeg sliker ikke dås og setter på den når hun ter
Jeg tar det jeg vil ha og ser det aldri mer igjen

Gutta gi peng
Jeg for bra
det jeg vil ha
jeg ikke nok
lager brokk

Vi lager brokk, tar dame hjem fra byen og da vet du hva som skjer
Jeg har som alkiser fete
blir hjem og som sete
system

og har alkoholproblem
Vi lager brokk, tar dame hjem fra byen og da vet du hva som skjer
Jeg sliker ikke dås og setter på den når hun ter
Jeg tar det jeg vil ha og ser det aldri mer igjen
Gutta gi peng

Jeg for bra
det jeg vil ha
jeg ikke nok
lager brokk

Hella fornøyd du
av *******, av spør
Mamma som klapper hjem kan ikke bli som meg
Men jeg vet du vil på dame du til
gutta vil ha øl og dame vil ha kuk

vet du den kvelden har sjuk
up jeg kan ikke tro det
det ligger kun hodet
mer enn blodet
henne

Vi lager brokk, tar dame hjem fra byen og da vet du hva som skjer
Jeg sliker ikke dås og setter på den når hun ter
Jeg tar det jeg vil ha og ser aldri mer igjen
Gutta gi peng
Jeg for bra
det jeg vil ha
jeg ikke nok
lager brokk