Teys – MAKULIT KA Lyrics (YP)

Woah, hindi
Mawulit ka, mawulit ka
Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Sinabihan nga ito pero di nyo pa
Huwag mo susin yun sa matumapunta

Hanggang maaga pa pwede ka nang umalis ah
Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Sinabihan nga ito pero di nyo pa
Huwag mo susin yun sa matumapunta
Hanggang maaga pa pwede ka nang umalis ah
Huwag mo ba’t malinti

dati humigit di
Kasama sa ma mapunta
na
di ipatingi
Nasabi sa’yo, wag ka tumigil

Masyado ka malinti
Ayoko sa malinti
alam namin kita
Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Sinabihan nga ito pero di nyo pa

Huwag mo susin yun sa matumapunta
Hanggang maaga pa pwede ka nang umalis ah
Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Sinabihan nga ito pero di nyo pa
Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Huwag mo susin yun sa matumapunta

Hanggang maaga pa pwede ka nang umalis ah
sa’yong phone, pwede mo nang purahin
Anong ka ng bago, mo motivation
Wala ka sa’king plano, baby, laka sa’king vision
Masyado ka ka sa mission
Lamang matagal akong nakapita

Huwag mo susin bigla ka manigaw
Di ka di mapalitaw
Nagkasakit sa sa’king gininyaw

Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Sinabihan nga ito pero di nyo pa
Huwag mo susin yun sa matumapunta
Hanggang maaga pa pwede ka nang umalis ah

Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Sinabihan nga ito pero di nyo pa
Huwag mo susin yun sa matumapunta
Hanggang maaga pa pwede ka nang umalis ah
Mawulit ka, mawulit ka, mawulit ka
Huwag mo susin yun sa matumapunta