UPPENBARA – Faller Ner Lyrics

Brukade prata utom allt men när jag ringer är det kallt
Allt blir så svårt för, känns som att allt
det som vi var har stannat av men jag är kvar
Var kan man gå när allt faller ner och världen går isär

Kommer vi vara kära, kommer du vara där
vill du mig och vi blir två
Kommer att det går
det slutar två

kommer vara det det jag kan få
du visste vi var försvann
så fanns vi överallt
är allt, men har ****
är som förut

faller ner och världen går isär
Kommer vi vara kära, kommer du vara där
vill du mig och vi blir två
Kommer att det går

det slutar två
kommer vara det det jag kan få
Det kommer men vi borde förstått
var tillsammans
vill du mig och vi blir två

Kommer att det går
det slutar två
kommer vara det det jag kan få